Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku przedstawiła właśnie plan budowy nowej drogi ekspresowej S16, która ma stanowić jeden z fragmentów międzynarodowej drogi Via Carpatia.

Share This Post

Aktualności / Środowisko / Technologia

“Nie” dla drogi ekspresowej przez Biebrzański Park Narodowy

“Nie” dla drogi ekspresowej przez Biebrzański Park Narodowy

Czy uwierzysz, że najnowsza droga ekspresowa o znaczeniu międzynarodowym będzie przebiegać przez jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Europy? To nie żart!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku przedstawiła właśnie plan budowy nowej drogi ekspresowej S16, która ma stanowić jeden z fragmentów międzynarodowej drogi Via Carpatia.

Ta międzynarodowa droga łączyć ma Saloniki w Grecji z Kłajpedą na Litwie, przebiegając przez takie państwa jak: Bułgaria, Węgry, Rumunia, Polska czy Słowacja. Na terenie Polski największą część, tej trasy stanowi droga S19.

Planowany i bardzo kontrowersyjny odcinek, łączący drogę S19 z S61 ma przebiegać przez sam środek Biebrzańskiego Parku Narodowego, co od samego początku spotkało się z oburzeniem lokalnych mieszkańców i ekologów. Czy szykuje się zatem druga Dolina Rospudy?

Na zlecenie GDDKiA w Białymstoku firma Schuessler-Plan Inżynierzy sp. z. o. o przygotowała aż sześć wariantów przebiegu drogi, jednak każdy z nich zakłada przebieg przez Biebrzański PN.

Dolina Biebrzy to obszar chroniony przez światowe programy ekologiczne i jest szczególnym miejscem na mapie Polski. Tereny wyróżniają się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi.

Obszar ten, wpisano na światową listę chronionych obszarów bagiennych RAMSAR, a także zaliczono go do obszarów Natura 2000. Torfowiska, które się tam znajdują, należą do najlepiej zachowanego kompleksu w Unii Europejskiej.

Trasa została wytyczona bez konsultacji z lokalnymi mieszkańcami. Wszystkie organizacje ekologiczne, ekolodzy oraz biolodzy negatywnie oceniają plany nowej drogi, która zdecydowanie będzie miała negatywny wpływ zarówno na środowisko, jak i mieszkańców tam żyjących.

Dr hab. prof. UW Wiktor Kotowski, który odpowiada za Centrum Ochrony Mokradeł, negatywnie ocenił wszystkie proponowane warianty. Trasa stworzyłaby poważną barierę ekologiczną dla zwierząt.

Bariera utrudniłaby przemieszczanie się mieszkających tam zwierząt, a także spowodowałaby znaczący wzrost natężenia hałasu. Te czynniki negatywnie wpłyną na wiele gatunków zwierząt o także owadów.

Jedna z Fundacji, zaproponowała alternatywny przebieg drogi S16 w korytarzu Łomża-Zambrów-Bielsk Podlaski. Ta propozycja, zdaniem rzecznika prasowego GDDKiA Rafała Malinowskiego:

„Ta propozycja rzutuje na cały układ sieci dróg ekspresowych przede wszystkim w województwie podlaskim. Realizacja tego pomysłu wyklucza z ekspresowego połączenia północ-południe sam Białystok, jak i centralną oraz północną część województwa. Pomysł ten stawia też pod znakiem zapytania sens budowy S19 na odcinku Bielsk-Białystok. Uważamy, że koncepcja ta jest jednym z głosów w ramach konsultacji i zgodnie z procedurami, będzie poddana dalszej analizie”

Początkowo, konsultacje dotyczące budowy drogi miały trwać do 8 listopada, natomiast przedłużoną je do 4 grudnia. Powodem zmiany terminu jest trwająca w naszym kraju pandemia.

Zdaniem Fundacji dla Biebrzy, powodem może być ogromna liczba negatywnych opinii, które przesyłają aktywiści oraz zmobilizowani obywatele.

 

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>