Share This Post

Aktualności / jazda

Autostrada A18: Co słychać na placu budowy

Autostrada A18: Co słychać na placu budowy

Autostrada A18 to trasa o docelowej długości ok. 78 km, która ma przebiegać przez województwo lubuskie i dolnośląskie. Obecnie jest ona formalnie nadal drogą krajową nr 18, ponieważ nie spełnia parametrów autostrady i w dalszym ciągu trwa jej przebudowa.

Autostrada będzie przebiegać od granicy polsko-niemieckiej, a dokładnie w Olszynie-Forst aż do węzła Krzyżowa, koło Bolesławca. Trasa ma łączyć się z niemiecką autostradą A15, która prowadzi do Berlina oraz na drugim końcu z autostradą A4.

DK18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym. Korytarz ten łączy kilka państw: Ukrainę, Słowację, Polskę i Niemcy, co jednocześnie czyni drogę nr 18 jedną z głównych w Polsce pod względem przemysłowym i turystycznym.

Południowa część autostrady A18 potocznie zwana “najdłuższymi schodami Europy” wkrótce ma zostać przebudowana. Obecnie trwają prace na odcinku od granicy do Iłowej.

Zgodnie z informacjami podanymi przez GDDKiA wpłynęły cztery oferty w przetargu na przebudowę i dostosowanie drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady na odcinku łączącym granice obu województw z węzłem Golnice.

Obecnie wszystkie oferty są oceniane pod kątem formalnym i merytorycznym. Zgodnie z pozyskanymi informacjami, najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm Kobylarnia S.A, Mirbud S.A. i Budpol Sp. z o.o.

Budżet przeznaczony na budowę tego odcinka wynosi ponad 278 mln zł, natomiast najniższa złożona oferta była niższa o ok. 20 mln zł od zakładanej kwoty i wyniosła ok. 258 mln zł.

Do zadań wykonawcy będzie należała przebudowa południową część jezdni, a także jej otoczenia. Inwestycja zakłada rozbiórkę starej betonowej nawierzchni o szerokości 9,5 metra oraz budowa nowej nawierzchni o szerokości 11 metrów. 

W zakres prac wchodzi również przebudowa węzła Luboszów oraz Golnice, oraz wytyczenie pasów włączenia i wyłączenia do MOP Świętoszów Południe. Droga musi również zostać zaopatrzona w niezbędne elementy ochrony środowiska m.in. w przejścia dla zwierząt.

Przewidywany czas realizacji oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń wynosi 25 miesięcy. Podany czas nie uwzględnia okresów zimowych (16 grudnia-15 marca), w których prace nie są wykonywane. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na 2023 r.

Po zakończeniu wszystkich prac na drodze krajowej nr 18 uzyska ona parametry autostrady. Wykonane prace z pewnością poprawią komfort jazdy, a także zapewnią większe bezpieczeństwo na trasie.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>