Share This Post

Samochody ciężarowe / Technologia

Continental wprowadza na rynek swój pokładowy system ważenia dla samochodów ciężarowych

Continental wprowadza na rynek swój pokładowy system ważenia dla samochodów ciężarowych

Międzynarodowy producent Continental oferuje pokładowy system kontroli obciążenia dla samochodów ciężarowych i przyczep, z którego można skorzystać przed wyjazdem. Zapewnia dodatkowe funkcje, które wykraczają poza obowiązki, których należy przestrzegać, w szczególności umożliwiając optymalizację załadunku lub zmniejszenie pustych przejazdów.

Firma ogłasza wprowadzenie pokładowego systemu ważenia lub OBWS, zdolnego do wyświetlania i rejestrowania masy samochodów ciężarowych wraz z ich przyczepami, niezależnie od stałej wagi, przed odjazdem pojazdu.

Producent sprzętu wskazuje, że jego urządzenie oferuje dodatkowe funkcje, które znacznie wykraczają poza wymagania dyrektywy UE  2015/719, która wejdzie w życie w maju 2021 roku i nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek regularniejszego pomiaru masy całkowitej pojazdów.

„Nawet jeśli w dłuższej perspektywie ładunek będzie mierzony za pomocą czujników zintegrowanych z drogą, rozwiązanie pokładowe pozostanie interesujące dla spedytorów, menedżerów flot i kierowców” mówi Marc Leinemann, kierownik projektu technicznego w firmie Continental i udziałowiec OBWS.

Obecnie, aby uniknąć kar, od kierowców i operatorów flot wymaga się znajomości stanu naładowania pojazdu przed jego wyjazdem. Zobowiązanie, które jest trudne do spełnienia i stwarza szczególne trudności dla pojazdów, których naczepa została dodana dopiero później przez nadawcę, w zależności od dostawcy.

Konserwacja zapobiegawcza

Przed odjazdem ciężarówki operatorzy flot i kierowcy będą mogli sprawdzić, czy masa pojazdu mieści się w bezpiecznym zakresie dzięki OBWS.

„Możliwość poznania wagi przed rozpoczęciem podróży umożliwia również efektywniejsze ładowanie pojazdów, z większym bezpieczeństwem i ograniczenie pustych przejazdów. 

Dostarczone dane pozwalają również na zorganizowanie konserwacji prewencyjnej i mogą służyć jako podstawa. Nowe modele biznesowe, na przykład poprzez modulację taryf transportowych w zależności od ładunku”, podkreśla Continental. 

Zebrane dane wyświetlane są za pośrednictwem aplikacji na smartfonie kierowcy lub na ekranie umieszczonym w kabinie ciężarówki. Menedżerowie flot mogą również pobierać dane w celu optymalizacji wykorzystania floty pojazdów. 

Czujniki do pomiaru nacisków na osie

W przypadku flot mieszanych, to znaczy składających się z pojazdów o różnych zawieszeniach, Continental wykorzystuje kilka metod zbierania danych. Podwozia z zawieszeniem pneumatycznym są szczególnie przydatne do ciągłego pomiaru stanu obciążenia każdej osi. 

Continental w tym przypadku używa czujnika, który wykorzystuje ultradźwięki do pomiaru wysokości i ciśnienia resorów pneumatycznych. W przypadku wstrząsów piórami producent sprzętu stosuje czujnik wysokości: skok amortyzatora dostarcza następnie informacji o stanie obciążenia danej osi. 

 

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>