Share This Post

Aktualności / jazda / Środowisko / Technologia

Samorządy dostaną 1,3 mld zł na zeroemisyjne autobusy

Samorządy dostaną 1,3 mld zł na zeroemisyjne autobusy

Od początku roku 2021 samorządy będą miały możliwość składania wniosków o dotację na zakup nowych autobusów, które nie będą emitować niebezpiecznych zanieczyszczeń do środowiska. 

Zgodnie ze słowami Ministra Klimatu Michała Kurtyki, nowy program będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zostanie on ogłoszony już w październiku tego roku. 

Planowany program ma być początkiem realizacji długoterminowej strategii, która zakłada, że do 2025 roku miasta, w których mieszka powyżej 100 000 mieszkańców, będą zaopatrywać się wyłącznie w bezemisyjne środki transportu publicznego. 

Ta zmiana ma na celu znaczną redukcję emisji CO₂ do środowiska, która jest obecnie w miastach wytwarzana w głównej mierze przez transport publiczny. Takie założenia znajdują się również w strategii polityki energetycznej Polski do 2040 roku, która to skupia się na wzroście udziału energii odnawialnej i jądrowej. 

PEP2040 skupia się także na możliwości większego wykorzystania alternatywnych źródeł energii w transporcie publicznym, jak wodór, czy prąd i zastąpienie nimi obecnych paliw, które mają znaczny wpływ na środowisko. 

Zgodnie z tymi założeniami w ciągu czterech najbliższych lat połowa miejskich autobusów miejskich będzie zasilana elektrycznie, a do roku 2030 mają one stanowić już 75% wszystkich pojazdów. 

W celu osiągnięcia powyższych założeń przygotowywany program zakłada wysokie dotacje dla samorządów. Łączna pula pieniędzy do wykorzystania w programie wyniesie 1,3 mld zł, co pozwoli na zakup ok. 500 takich pojazdów.

Budżet programu zakłada przeznaczenie 1,1 mld zł na dotację oraz 200 mln zł na pożyczki. Zgodnie z wypowiedzią ministra, dotacja na zakup elektrycznych autobusu będzie degresywna, co oznacza, że będzie ona maleć z roku na rok. 

Początkowo ma ona wynosić 80% kosztów kwalifikowanych, a w 2023 ma spaść do 60%. W przypadku zakupu autobusów wodorowych samorządy mogą starać się o zwrot 90% kosztów inwestycji przez cały okres trwania programu, z uwagi na ich innowację.

Taki mechanizm finansowania wynika nie tylko z założeń ekologicznych, ale także ma na celu odbudowę gospodarki kraju, w związku z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa, przez który przychody dla samorządów są niższe.

Wnioski można składać nie tylko na zakup zeroemisyjnych autobusów, ale również na urządzenia służące do ich obsługi np. ładownia.

Obecnie, na terenie naszego kraju porusza się ok. 270 autobusów niskoemisyjnych m.in. w Warszawie, Zielonej Górze i Krakowie.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>