Share This Post

Aktualności / jazda

Więcej praw dla pracowników transportu publicznego

Więcej praw dla pracowników transportu publicznego

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało rozporządzenie, zgodnie z którym mają nastąpić znaczące zmiany w warunkach pracy pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach komunikacji publicznej. 

Projekt rozporządzenia dotyczy poprawy bezpieczeństwa oraz higieny pracy kierowców autobusów i tramwajów w komunikacji miejskiej i międzymiastowej.

W rozporządzeniu zawarto również nadal aktualne obowiązki, jakie spoczywają na kierowcach i motorniczych. Pracownicy powinni utrzymywać pojazdy oraz urządzenia, które się w nim znajdują w dobrym stanie technicznym. 

Jednym z obowiązków jest również zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów podczas jazdy oraz określenie czynności w sytuacji zagrożenia. W nowym projekcie obowiązki te zostały dodatkowo rozszerzone o prace i czynności przy obsłudze pojazdu, w których może wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 

Do takich prac należy m.in. prace na torach lub przy sieci trakcyjnej na wysokości powyżej 2 metrów. Dodatkowo określono, aby w przypadku takich prac obecne były dwie osoby w celu wzajemnej asekuracji, a instrukcja bezpieczeństwa powinna być zapewniona przez pracodawcę. 

W projekcie dużą uwagę poświęcono warunkom socjalno-sanitarnym pracowników. Jedna z zapisanych pozycji określa, że obowiązkiem pracodawcy jest zlokalizowanie toalety dla pracowników na przynajmniej jednym krańcu linii komunikacyjnej. 

Co więcej, jeśli czas przejazdu między krańcami linii wynosi ponad 90 minut, toaleta jest wymagana na obu krańcach. W rozporządzeniu określono również maksymalną odległość, w jakiej powinna znajdować się toaleta od pojazdu — nie powinna ona przekraczać 125 metrów. 

Liczba toalet musi być zależna od liczby przebywających tam jednocześnie osób, w przypadku gdy znajduje się ich tam więcej niż 10, należy wydzielić toaletę damską i męską. 

Przepisy określają również, że na krańcu, na którym przypada przerwa pracownika musi być zapewnione pomieszczenie, w którym będzie istniała możliwość spożycia posiłków. W takim miejscu powinna być bieżąca woda, która jest zdatna do picia. 

Pracodawca powinien zapewnić w stołówkach odpowiednią wentylację oraz w razie potrzeby ogrzewanie. Wielkość takiego pomieszczenia powinna być dostosowana w taki sposób, by na każdego pracownika znajdującego się tam przypadał nie mniej niż 1,1 m² powierzchni. 

W sytuacji, gdy pracodawca nie ma możliwości zapewnienia lub wydzielenia toalety oraz miejsca do spożywania posiłków, rozporządzenie dopuszcza możliwość wejścia we współpracę z podmiotem zewnętrznym, wówczas odległość od pozostawionego pojazdu nie może być większa niż 200 metrów. 

W rozporządzeniu zawarto również warunki, jakie powinny być zapewnione w kabinach pojazdów komunikacji liniowej. Miejsce dla kierowcy powinno być oddzielone od części, w której przebywają pasażerowie specjalnymi drzwiczkami zamykanymi na zamek. 

W oknach powinny być zamontowane rolety, tak aby słońce nie oślepiało kierowcy. Pracodawca musi zadbać o to, aby kabina była klimatyzowana, a w przypadku chłodniejszych dni temperatura w środku nie może spaść poniżej 18°C.

Wprowadzenie tego rozporządzenia gwarantuje pracownikom komunikacji publicznej podstawowe warunki pracy, które obecnie nie są spełniane. Bardzo wielu kierowców i motorniczych nie możliwości zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb fizjologicznych. Brak dostępu do bieżącej wody oraz innych środków sanitarnych podnosi ryzyko zagrożeń życia.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>