Share This Post

Aktualności / jazda

Nowe zasady rejestracji pojazdów od grudnia 2020 roku

Nowe zasady rejestracji pojazdów od grudnia 2020 roku

Duże ułatwienia dla polskich kierowców

Nowa ustawa już została upubliczniona. Wynika z niej, że zmieni się w znaczący sposób prawo ruchu drogowego. Szykuje się wiele ułatwień dla kierowców. Polscy kierowcy dzięki zmianom będą mogli również zaoszczędzić pieniądze. 

Prawo jazdy przestanie być dokumentem, który będziemy musieli zabierać zawsze ze sobą na każdą przejażdżkę pojazdem. Nie będzie również konieczności wymiany tablic rejestracyjnych tuż po zakupie pojazdu. A nowy kupiony samochód z salonu będzie mógł być zarejestrowany w urzędzie przez samego dealera sprzedaży.

Wymiana dowodu rejestracyjnego – badania techniczne pojazdów

Ustawa wchodzi w życie na początku grudnia tego roku i od tego dnia nie będzie konieczna wymiana dowodu rejestracyjnego dla przypadku, gdy nie będzie miejsca w dokumencie na pieczątki potwierdzające wykonane badania techniczne pojazdu. Dzięki temu wielu kierowców zaoszczędzi czas i pieniądze. 

Dane z kontroli będą automatycznie zapisywane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, która będzie dostępna online dla policjantów. W czasie dowolnej kontroli drogowej policjant będzie mógł sprawdzić w kilka sekund, czy nasz pojazd posiada ważne badania techniczne pojazdu.

Ułatwienia w rejestracji pojazdu – wywóz za granicę 

Innym ukłonem w stronę polskich kierowców będzie dopuszczalna okresowa rejestracja pojazdu na czas wywozu pojazdu za granicę. Co rzecz jasna jest powiązane z wyrejestrowaniem pojazdu.

W tym samym czasie pojawi się kolejne udogodnienie – możliwość rejestracji auta bez obowiązku pokazania dowodu własności pojazdu pod warunkiem, że od poprzedniej rejestracji pojazdu nie miała miejsca zmiana właściciela pojazdu.

W celu zarejestrowania pojazdu wystarczy do wniosku dołączyć dowód rejestracyjny. Oprócz dowodu oczywiście będą potrzebne dokumenty potwierdzające aktualne badania techniczne. Nie będzie już konieczności przedstawiania w urzędzie umowy potwierdzającej kupno pojazdu.

Uproszczony będzie również proces rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu”.

Prawo jazdy będziesz mógł zostawić w domu

Zostanie również zniesiony długo oczekiwany przez wszystkich kierowców obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Liczba mandatów za brak prawa jazdy będzie wynosić zero od grudnia tego roku. 

MI (Ministerstwo Infrastruktury) informuje, że podczas kontroli drogowej dane o kierowcy i uprawnienia będą sprawdzane w Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów. W CEKiE znajdują się również informacje o przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów. Kontrole drogowe będą szybsze. Wszystkie informacje będą pobierane przez policję z systemu online

Ta zmiana jest kolejnym ułatwieniem dla kierowców, ponieważ już teraz nie muszą oni posiadać dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia posiadania polisy OC (Odpowiedzialności Cywilnej).

Rejestracja przez dealera

Ostatnią zmianą jest możliwość zarejestrowania nowego pojazdu przez salon dealera. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwi proces rejestracji, zaoszczędzi nasz czas, a także da możliwość odbioru już zarejestrowanego pojazdu. Ta nowość zostanie wprowadzona i będzie możliwa od 4 czerwca 2021 roku.

 

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>