Share This Post

Aktualności / jazda / Samochody ciężarowe

Tachografy – nowa metoda kontroli pracowników?

Tachografy – nowa metoda kontroli pracowników?

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii cyfrowej i nie tylko, na całym świecie zmieniają się również urządzenia elektroniczne używane w przemyśle samochodowym i transporcie drogowym.

Tachograf to inteligentne urządzenie rejestrujące czynności wykonywane przez kierowców. Urządzenie to instalowane jest w samochodach ciężarowych i autobusach.

Tachograf podnieść bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poprzez monitorowanie czasu pracy. Z drugiej strony ma również rozliczać czas pracy kierowców i naliczać odpowiednie wynagrodzenie.

Korzystanie z tachografów jest obowiązkowe w całej Unii Europejskiej, zasady zapisane są w rozporządzeniu nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym (Dz.Urz. UE z 28 lutego 2014 roku L 60/1). 

Przepisy jednak nie regulują, co jest monitoringiem, a co nie jest.

Dawniej wykorzystywano tachografy analogowe, które zapisywały aktywność kierowców na wykresach przy użyciu rysika. Jednak technologia się zmieniła i również funkcje, które mają tachografy.

Polski ustawodawca, chcąc uregulować zasady monitoringu, dodał do kodeksu pracy (KP) dwa przepisy, mianowicie art. 22.2 oraz art. 22.3.

Obecnie wykorzystuje się tachografy cyfrowe, które zapisują aktywność w pamięci tachografu i na kartach kierowców (karty te są podobne do wielkości karty kredytowej).

Tachografy cyfrowe rejestrują aktywność z podziałem na: 

  • czas prowadzenia pojazdu, 
  • inną pracę (załadunek, rozładunek), 
  • dyspozycyjność, 
  • przerwy, 
  • odpoczynki dzienne, 
  • odpoczynki tygodniowe.

Tachografy cyfrowe mają coraz więcej dodatkowych możliwości, związanych z między innymi z połączeniem z systemem monitorowania floty samochodowej (analiza danych o geolokalizacji pojazdów czy też badanie profilu jazdy kierowców.

Według UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych), działania te należy uznać za inną formę monitoringu, co z kolei rodzi potrzebę, zgodnie z art. 35 ustawy o RODO, przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych.

“Jeżeli dany rodzaj przetwarzania z użyciem nowych technologii, ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele, z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.”

Tachografy cyfrowe, które są obecnie używane, dają więcej możliwości pracodawcy, niż kontrola czasu pracy i podstawa do obliczania wynagrodzenia.

Pracodawca powinien sprawdzić, czy nie wchodzi w zakres innej formy monitorowania. Wówczas bowiem należy takie elementy wprowadzać w zgodzie z ustawą o RODO.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>