Share This Post

Aktualności / jazda / Samochody ciężarowe

Nowe dwa rodzaje kar dla firm transportowych już wprowadzone w życie – Francja

Nowe dwa rodzaje kar dla firm transportowych już wprowadzone w życie – Francja

We Francji za przekroczenie czasu pracy, a tym samym za nie rozpoczęcie czasu odpoczynku zgodnie z rządowymi rozporządzeniami zostaną nałożone wysokie kary – na właścicieli firm transportowych. Karom będą podlegać pracodawcy, którzy nie będą mogli również udowodnić, że zapewnili odpowiednie warunki odpoczynku swoim pracownikom.

Francja jest drugim krajem Unii Europejskiej o najwyższym PKB, zaraz po Niemczech. Nic dziwnego, że Francja to również kraj, w którym pracuję wielu Polaków, którzy mieszkają tam na stałe, ale również sezonowo. Również wiele polskich firm transportowych działa od wielu lat na terenie tego zachodniego kraju.

Przeczytaj cały artykuł, aby dowiedzieć się o nowych karach na terenie Francji.

W ubiegłym tygodniu we Francji weszły w życie dwa nowe przepisy wprowadzające zmiany, które mają zapewnić godziwe warunki odpoczynku kierowcom. Niedawno wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowały Pakiet Mobilności, którego liczne poprawki były nieskutecznie zgłaszane przez polskich reprezentantów w EU.

We Francji wszyscy pracownicy muszą korzystać z tygodniowego odpoczynku, który wynosi 24 godziny. Jest to dodatkowy czas do odpoczynku dobowego, który wynosi 11 godzin. Podsumowując, minimalny tygodniowy okres odpoczynku ustala się na 35 godzin.

Firmy transportowe działające na terenie Francji przeważnie korzystają z dni odpoczynku w kombinacji:

 •   Sobota-niedziela,
 •   Niedziela-poniedziałek.

Najczęstszym dniem odpoczynku jest niedziela. Niektóre firmy korzystają ze zwolnienia z niedzielnego odpoczynku. A w niektórych przypadkach niedzielny odpoczynek nie jest możliwy. Odpoczynek może zostać czasami odroczony, zawieszony lub skrócony na specjalnych warunkach, do których należą:

 •   Pilna praca
 •   Branża zajmująca się materiałami łatwo psującymi się (piekarnie, ciastka, delikatesy, konserwy owocowo-warzywne itp.)
 •   Czynności sezonowe
 •   Zakład mający szybki wzrost pracy
 •   Zakład przemysłowy działający w sposób ciągły
 •   Praca w portach, na przystankach i stacjach
 •   Czyszczenie i konserwacja obiektów przemysłowych
 •   Obrona narodowa
 •   Dozorcy obiektów przemysłowych i handlowych

Za samo opóźnienie rozpoczęcie czasu odpoczynku kierowcy rząd francuski i odpowiednie instytucje kontroli drogowej mogą nałożyć karę finansową w wysokości 750 Euro (około 3350 złotych) lub nawet 1500 Euro (około 6690 złotych). Dotyczy ona lekkich pojazdów dostawczych, czyli pojazdów do 3,5 tony.

 •   Kara finansowa dla firmy transportowej 750 Euro

Brak lub nawet minimalne opóźnienie w obowiązku odbycia tygodniowego odpoczynku (trwającego krócej niż 12 godzin po 6 kolejnych 24-godzinnych okresach od poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku).

 •   Kara finansowa dla firmy transportowej 1500 Euro

Brak lub nawet minimalne opóźnienie w obowiązku odbycia tygodniowego odpoczynku (trwającego krócej niż 12 lub więcej godzin po 6 kolejnych 24-godzinnych okresach od przedniego odpoczynku tygodniowego).

Na terenie całej Francji obowiązuje też inne nowe prawo, które zabrania odpoczywania na pokładzie pojazdu. Prawo to ma zmusić właścicieli firm transportowych do organizowania swoim pracownikom godnych warunków odpoczynku. Kwota kary wynosi 1500 Euro, czyli około 6500 złotych.

 •   Kara finansowa dla firmy transportowej 1500 Euro, która nie zapewniła odpowiednich warunków do odpoczynku

Każda firma transportowa w czasie kontroli będzie musiał udowodnić, że zapewniła kierowcy godziwe warunki do odpoczynku. Jeżeli tego nie będzie w stanie potwierdzić, to również będzie podlegać karze. Kara ma wykluczyć sytuację, gdzie pracodawca wymusza na pracowniku spanie w pojeździe.

 

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>