Share This Post

Aktualności / jazda / Napędowy & Logistyka / Samochody ciężarowe

Zostało 5 lat do zakończenia budowy najbardziej oczekiwanej sieci autostrad w Polsce

Zostało 5 lat do zakończenia budowy najbardziej oczekiwanej sieci autostrad w Polsce

Niedawno o 15 km została wydłużona słynna autostrada A2 na wschód od Warszawy. To kolejny krok, aby osiągnąć cel, którym jest stworzenie sieci autostrad i dróg ekspresowych na terenie całej Polski. Przedsięwzięcie pochłonie ogromne pieniądze z budżetu państwa.

 

W roku 2020 oddano do użytku ponad 40 km dróg szybkiego ruchu oraz zaplanowano budowę około 180 km autostrad i dróg ekspresowych. Do użytku ma być oddane 100 km dróg szybkiego ruchu. A w samym roku 2021 zaplanowano oddanie ponad 550 km dróg szybkiego ruchu.

Polski transport drogowy odgrywa dużą rolę dla gospodarki. Aż 85% ładunków jest przewożonych ciężarówkami. Polska stanowi punkt łączący Europe Zachodnią, Wschodnią i Południową. Według raportu przygotowanego przez Unię Europejską cross-trade spadł o 4.1%, a kabotaż o 6.4% w porównaniu do poprzedniego roku.

Polska po długim okresie bycia liderem pośród krajów dla transportu drogowego Europy oddała pierwsze miejsce naszym sąsiadom z zachodu, Niemcom. Nasi przewoźnicy dominują wciąż w transporcie w takich krajach jak Niemcy, Francja, Hiszpania, czy Wielka Brytania.

Rozwój przemysłu transportowego ma duże znaczenie ekonomiczne. Tworzy dochód narodowy i pobudza inne gałęzie gospodarki. Bardzo istotny jest również ze względu na funkcje społeczne, ponieważ zwiększa liczbę miejsc pracy, jak również podnosi poziom życia społeczności.

Niemniej ważny jest również dla funkcji przestrzennych, ponieważ w pobliżu autostrad oraz dróg ekspresowych, lokalizują się liczne przedsiębiorstwa. Ma to też wpływ na powstawanie i rozwój nowych osiedli i miast.

Położenie geograficzne Polski jest dużym atutem dla rozwoju przemysłu transportowego. Dobra infrastruktura komunikacyjna, nie tylko ułatwia wymianę handlową pomiędzy różnymi krajami, ale również zachęca zagranicznych inwestorów do lokalizowania swoich przedsiębiorstw na terenie Polski.

Według raportu z roku 2020 przygotowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne, jakość dróg klasyfikuje Polskę na 20. miejscu w Europie i 57. na świecie.

Uważasz, że obecna sieć dróg w naszym kraju jest wystarczająco dobra i rozbudowana? Jaki jest według ciebie największy problem polskiej infrastruktury?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>