Share This Post

UE

Reformy UE w zakresie transportu ciężarowego podpisane bez poprawek

Reformy UE w zakresie transportu ciężarowego podpisane bez poprawek

Aktualizacje unijnych przepisów dotyczących transportu ciężarowego zostały podpisane przez posłów do Parlamentu Europejskiego bez proponowanych zmian. Wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej domagało się wprowadzenia poprawek do pakietu reform, ale ich wnioski zostały odrzucone.

Parlament i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w grudniu 2019 r., ale zanim mogło ono stać się częścią prawa unijnego, wymagało zatwierdzenia przez Parlament. Tak też się teraz stało, wraz z przyjęciem tych trzech ustaw i odrzuceniem poprawek.

Celem reform jest stworzenie uczciwej konkurencji między operatorami, a także poprawa bezpieczeństwa drogowego i warunków pracy kierowców.

Rozmowy, które trwały trzy lata, uwidoczniły znaczną przepaść między wschodnimi i zachodnimi krajami Europy.

Trzy ustawy, które przeszły: delegowanie kierowców (469 głosów do 218), kabotaż (513 do 174) i czas jazdy (524 do 162).

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>