Share This Post

Środowisko / Uncategorized

RHA reaguje na sprawozdanie dotyczące zmian klimatu

RHA reaguje na sprawozdanie dotyczące zmian klimatu

Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (RHA) odpowiedziało na nowe sprawozdanie w sprawie zmian klimatu, wzywając do wyrażenia uznania dla kluczowej roli, jaką transport drogowy odgrywa w gospodarce Wielkiej Brytanii.

Komisja ds. Zmian Klimatu jest niezależną ustawową instytucją, która doradza władzom Wielkiej Brytanii. Jej nowy projekt “Redukcja emisji w Wielkiej Brytanii: Sprawozdanie z postępów w 2020 r.”  zawiera zalecenie „aby ministrowie wykorzystali okazję do przekształcenia kryzysu Covid-19 w przełomowy moment w walce ze zmianami klimatu”.

Raport dla parlamentu zawiera kilka uaktualnień planów dotyczących niskoemisyjnych samochodów ciężarowych oraz planów poprawy infrastruktury dla rowerzystów i pieszych. 

Szef RHA Richard Burnett powiedział, że raport zawiera “godne pochwały cele” w zakresie rozwiązywania problemów środowiskowych. Dodał jednak, że każda strategia musi uwzględniać także znaczenie transportu drogowego. 

Ekologiczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Powiedział on: “Muszą one teraz zostać określone w ramach zrównoważonej strategii, w której uznaje się, że dobro środowiska naturalnego i społecznego zależy od dobrego stanu gospodarki – i należy zadbać o to, by przestrzeń i infrastruktura drogowa funkcjonowały dla wszystkich. 

„Przewoźnicy są źródłem dobrobytu gospodarczego i są niezbędni w zaopatrywaniu lokalnych głównych ulic i przedsiębiorstw w towary, których wszyscy potrzebujemy.”

„W związku z prognozą największej recesji, jaką przeżywa gospodarka Wielkiej Brytanii, piętrzenie „zielonych” kosztów na przedsiębiorstwach, które przeżywają ciężki okres jest nieprzemyślane i nierozważne.”

„Rząd musi opracować strategię z jasnymi standardami, która pozwoli przedsiębiorstwom inwestować w technologię potrzebną do obniżenia emisji dwutlenku węgla.”

Rozwiązania niskoemisyjne

W raporcie CCC zauważono, że rząd obecnie konsultuje się w sprawie przedstawienia swoich planów „Drogi do zera” dotyczących stopniowego wycofywania samochodów napędzanych benzyną i olejem napędowym. 

Mówi się w nim, że „w 2020 r. potrzebne są kompleksowe ramy obniżenia emisyjności samochodów ciężarowych, obejmujące zachęty finansowe, regulacje i infrastrukturę, które należy zaplanować już teraz.” 

RHA opublikowała w styczniu swój własny raport “Eliminować, minimalizować, kompensować”, w którym wezwała do opracowania mapy drogowej, która miałaby ukierunkować przedsiębiorstwa transportowe na inwestycje w rozwiązania niskoemisyjne/nieemisyjne. 

Czy Twoja firma transportowa inwestuje w jakiekolwiek rozwiązania niskoemisyjne?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>