Share This Post

Nieuws / Uncategorized

Większość samochodów ciężarowych „nie jest gotowa” na program zezwoleń w Londynie

Większość samochodów ciężarowych „nie jest gotowa” na program zezwoleń w Londynie

Jak wynika z nowych badań, mniej niż jedna czwarta kierowników firm, których samochody ciężarowe działają na terenie Londynu, jest w pełni przygotowana na nadchodzący program przyznawania zezwoleń dla samochodów ciężarowych.

Zgodnie z normą Direct Vision Standard (DVS) i projektem zezwoleń dotyczących bezpieczeństwa, wszystkie pojazdy ciężarowe o masie całkowitej powyżej 12 ton będą musiały spełniać minimalne normy dotyczące widoczności kierowcy przez okno kabiny.

Ze względu na epidemię wywołaną przez wirusa Covid-19 kierownicy firm otrzymali więcej czasu na dostosowanie swoich pojazdów do wymogów standardu, a wdrażanie nowego programu Transport for London (TfL) rozpocznie się najwcześniej w marcu 2021 r. 

Niemniej jednak, badanie przeprowadzone wśród 700 przedstawicieli branży transportowej wykazało, że tylko 22,2% firm z siedzibą w Wielkim Londynie oraz 20,1% firm z siedzibą w innych krajach stwierdziło, że wszystkie ich pojazdy są już przystosowane.

Według badania CameraMatics, około 36,9% firm z siedzibą w Londynie stwierdziło, że żaden z ich pojazdów nie jest gotowy, a 39,1% firm nie będących firmami londyńskimi zgłosiło takie samo stanowisko.

System Bezpieczeństwa

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, motocyklistów i innych użytkowników dróg. Obejmuje on obszar Wielkiego Londynu i będzie funkcjonował przez 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Ubieganie się o zezwolenie jest bezpłatne.

Pojazdy zostaną ocenione i otrzymają ocenę w formie liczby gwiazdek. Początkowo będą potrzebować jednej gwiazdki, aby wjechać na ten teren, ale do 2024 r. liczba ta wzrośnie do trzech gwiazdek.

Pojazdy mogą być dodatkowo wyposażone w homologowany system bezpieczeństwa różnych producentów.

Ciężarówki, które zostaną uznane za naruszające ten program, otrzymają zawiadomienie o karze pieniężnej w wysokości do ok. 2700 złotych.

Wdrażanie przepisów

Steve Warne, dyrektor techniczny CameraMatics, powiedział: „Część operatorów stwierdzi, że ich pojazdy są już zgodne z wymogami i muszą jedynie złożyć wniosek o pozwolenie online, natomiast inni będą otrzymywać zerową liczbę gwiazdek.”

Kontynuuje: „Nalegam, by firmy nie zostawiały tego do ostatniej chwili. W marcu 2021 r. nowe przepisy zostaną wprowadzone w życie szybciej niż się spodziewamy, a okres poprzedzający sezon świąteczny jest dla branży transportowej i logistycznej zawsze bardzo intensywnym okresem.”

Uważasz, że twoje ciężarówki są gotowe na nowy system DVS?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>