Share This Post

Nieuws

Obawy przedsiębiorstw transportowych o przyszłość po zdjęciu koronawirusowych ograniczeń

Obawy przedsiębiorstw transportowych o przyszłość po zdjęciu koronawirusowych ograniczeń

Firmy przewozowe wzywają do większego wsparcia ze strony rządu po tym, jak badanie wykazało skalę problemów, z jakimi boryka się branża w związku z kwarantanną Covid-19. 

Badanie 600 firm przeprowadzone przez Stowarzyszenie Transportu Drogowego (RHA) dla Departamentu Transportu wykazało, że 16% z nich obawia się bankructwa w ciągu najbliższych czterech tygodni. 

Wynika to z ogromnego spadku obrotów towarowych, przy czym 43% firm twierdzi, że podczas pandemii spadły one o 75% lub więcej. 

Doprowadziło to do tego, że 69% firm musiało skorzystać z dofinansowań oferowanych przez rząd, a 18% z nich otrzymało pożyczki z możliwością spłaty po 12 miesiącach.

Przyszłość po pandemii

Inne zgłaszane przez firmy utrudnienia to między innymi zmniejszenie obrotu finansowego, problemy z uzyskaniem dofinansowania z funduszy rządowych oraz opóźnienia w płaceniu faktur przez klientów. 

Teraz, gdy zniesiono środki zapobiegawcze, firmy obawiają się, że nie będą w stanie wrócić na drogę tak szybko, jak by chciały. Na ponowne uruchomienie badań technicznych czeka 100.000 pojazdów, co wywołuje u kierowców obawy związane z bezpieczeństwem. 

Jakie są więc zdaniem respondentów możliwości pomocy ze strony rządu w odbudowie i ponownym rozpoczęciu działalności? Wprowadzając takie środki, jak ułatwienie uzyskania środków finansowych, nowy system mający na celu wspieranie stałych kosztów postoju zwykłych lub czasowo wyrejestrowanych ciężarówek oraz cotygodniowy urlop wypoczynkowy.

Wspieranie przedsiębiorstw borykających się z kłopotami finansowymi

Dyrektor naczelny RHA, Richard Burnett, powiedział, że mimo wsparcia ze strony rządu, które do tej pory pozwalało firmom funkcjonować, należy zrobić więcej, aby umożliwić im odbudowę gospodarczą. 

„Wysyłanie na bezpłatny urlop i pożyczki z możliwością spłaty po 12 miesiącach zapełniły pewne braki, ale nie są wystarczające do podtrzymania działalności odczuwających braki środków finansowych w perspektywie krótkoterminowej” powiedział.

„Wsparcie finansowe związane z zadłużeniami, elastyczne warunki urlopów i zaangażowanie ze strony DVSA w przyspieszeniu zaległych przeglądów technicznych zwiększyłoby szanse branży na odzyskanie płynności finansowe.”

A jak twoja firma radzi sobie w czasie kryzysu Covid-19? Jakie działania mógłby podjąć rząd, aby pomóc twojej firmie w odbudowie?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>