Share This Post

Nieuws

Złość branży transportowej spowodowana przydzielaniem rowerzystom przestrzeni drogowej

Złość branży transportowej spowodowana przydzielaniem rowerzystom przestrzeni drogowej

Organy sektora transportu drogowego skrytykowały plany Departamentu ds. Transportu dotyczące poszerzenia chodników i wprowadzenia ścieżek rowerowych w miarę znoszenia blokad. 

Propozycje dotyczące “przywrócenia transportu lokalnego (Local Transport Restart)” pozwoliłyby radom i Zarządowi Dróg na zmianę alokacji przestrzeni drogowej, aby pomóc ludziom przestawić się na jazdę na rowerze i ruch pieszy, zachowując jednocześnie dystans społeczny. Plany te są wspierane przez awaryjny fundusz podróży aktywnych o wartości ok. 1,2 miliarda złotych.

Jednak Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (RHA) stwierdziło, że propozycje te opóźniłyby dostawy i przyczyniłyby się do zwiększenia zatorów drogowych, utrudniając przedsiębiorstwom ponowne rozpoczęcie działalności po zakończeniu pandemii. Stowarzyszenie nazwało przydzielanie rowerzystom przestrzeni drogowej “zdumiewająco rozrzutnym działaniem”, twierdząc, że są oni “nieproporcjonalnie faworyzowani” w stosunku do innych użytkowników dróg.

Stowarzyszenie Transportu Towarowego stwierdziło, że choć popiera założenia rządowego planu aktywnego podróżowania, chce mieć pewność, że branża transportowa i logistyczna będzie w stanie kontynuować swoją niezwykle istotną pracę. 

Przywrócenie transportu lokalnego

Plany te są pierwszym etapem długofalowego programu poprawy komunikacji autobusowej, rowerowej i ruchu pieszego, który został ogłoszony w lutym, przed wybuchem epidemii Covid-19. 

Chociaż w wytycznych przyznano zapotrzebowanie na transport towarowy, RHA obawia się, że plany zamknięcia niektórych dróg, zawężenia innych i wprowadzenia pasów rowerowych mogą mieć negatywny wpływ na działalność poszczególnych członków. 

Rod McKenzie, dyrektor ds. polityki i spraw publicznych RHA, powiedział: “Możliwość bezpiecznego i wydajnego przemieszczania towarów jest kluczowa dla wszystkich. Obawiamy się, że decydenci publiczni przyjmują postawę “izolującą”, co skutkuje tym, że potrzeby w zakresie transportu pasażerskiego i towarowego są traktowane oddzielnie”.

Dodał również: “Dostosowanie infrastruktury w taki sposób, aby usprawnić ruch pieszy oraz bezpieczne oczekiwanie na transport publiczny i jazdę na rowerze, w miejscach gdzie jest to potrzebne jest uzasadnione. Należy to jednak robić w odpowiedni i zorganizowany sposób”.

W jaki sposób szersze chodniki i przydzielona rowerzystom przestrzeń drogowa wpłynęłyby na Twoją pracę w transporcie drogowym? Czy uważasz, że mają one uzasadnienie jako reakcja na pandemię Covid-19?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>