Share This Post

Nieuws / Uncategorized

Kierowcy zachęcani do obserwowania zachowań na drogach

Kierowcy zachęcani do obserwowania zachowań na drogach

Kierowcy samochodów ciężarowych są chyba najlepszymi ekspertami w ocenie wszelkich zmian w zachowaniu rowerzystów i motocyklistów od początku pandemii koronaawirusa. Czy zaobserwowaliście jakąś poprawę?

W nowej ankiecie AA tylko 21% z 19.700 zapytanych kierowców stwierdziło, że lepiej jeździ się samochodami, przy czym tylko 10% uznało poprawę korzystania z drogi przez rowerzystów.

Dla porównania, jedna czwarta (25%) użytkowników dróg stwierdziła, że kierowcy samochodów i rowerzyści zachowują się gorzej niż przed wybuchem epidemii.

Mimo że na początku kwarantanny w Wielkiej Brytanii – pod koniec marca ruch był znacznie mniejszy, w ostatnich tygodniach na drogach pojawiła się coraz większa liczba pojazdów.

Niemniej jednak, przewodniczący AA Edmund King zasugerował, że spokojniejsze drogi mogą zachęcić niektórych kierowców do łamania prawa. “Mniejszy ruch uliczny nie oznacza, że kierowcy powinni ścigać się na światłach, niebezpiecznie wyprzedzając innych lub ignorując ograniczenia prędkości,” ostrzegał.

Obawy te wydają się być uzasadnione, zważywszy, że policja w całym kraju odnotowuje wzrost prędkości podczas kwarantanny.

Przestrzegał on również przed rowerzystami “[udającymi], że uczestniczą w Tour de France i [ignorującymi] mini-ronda i znaki stopu”.

King namawia kierowców, aby “mieli cierpliwość do innych, zwolnili i utrzymywali dystans”, jako, że złagodzenie obostrzeń dotyczących kwarantanny sprawi, że więcej osób będzie ćwiczyć na rowerach i chodzić pieszo.

Nieco lepsza wiadomość: 25% respondentów badania AA stwierdziło, że piesi zachowują się lepiej niż przed pandemią, podczas gdy 12% zgadza się, że kierowcy samochodów ciężarowych zachowują się lepiej na drogach.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>