Share This Post

Technologia / Uncategorized

Kamery w kabinie przynoszą ogromne korzyści dla firm z branży HGV

Kamery w kabinie przynoszą ogromne korzyści dla firm z branży HGV

Jakbyś się czuł, gdybyś miał kamerę w kabinie obserwującą i śledzącą każdy twój ruch? To wszystko brzmi trochę jak Big Brother, ale nowe badania pokazują, że to może mieć pożyteczny wpływ na biznes.

W ostatnim raporcie opracowanym przez Commercial Motor i siostrzaną firmę Motor Transport, ponad połowa (56%) operatorów samochodów ciężarowych stwierdziła, że zaobserwowała poprawę zachowania kierowców dzięki zainstalowaniu systemów kamer w swoich pojazdach.

Stwierdzono, że jest to największa korzyść z zastosowania tej technologii, po czym blisko połowa respondentów wskazała na zmniejszenie liczby zgłaszanych wypadków.

Trzecia pozycja na liście to spadek liczby wniosków o odszkodowanie za obrażenia cielesne, a następnie zmniejszenie zużycia paliwa, skrócenie czasu rozpatrywania spraw i możliwość odrzucenia fałszywych wniosków.

Być może nie jest więc zaskoczeniem, że ponad trzy czwarte badanych firm stwierdziło, że technologia kamer bez wątpienia wnosi do ich działalności znaczącą korzyść.

W skali od jednego do pięciu, gdzie jeden nie wnosi żadnych wartości, a pięć oznacza, że jest wartościowy, średnia ocena wyniosła 4,2: znaczące 43% oceniło technologię na pięć – “wartościowa”; 33% przyznało jej wysoką ocenę wynoszącą cztery; 22% wybrało ocenę średnią wynoszącą trzy; 2% oceniło ją jako niską – dwa; a tylko 1% uznało, że technologia nie ma żadnej wartości dla ich działalności.

Nieco zaskakujące jest jednak to, że tylko około jednej trzeciej (32%) badanych przedsiębiorców zaproponowano niższe stawki ubezpieczenia, a 41% nie dostrzegło żadnych korzyści z tańszych składek.

Z czysto biznesowego punktu widzenia wydaje się, że istnieje wiele powodów do inwestowania w technologię wykorzystującą kamery. Jednak zanim operatorzy pospieszą się z zakupem urządzeń do każdego z ich pojazdów, warto byłoby ocenić jak zareagują kierowcy.

Jaka byłaby twoja opinia, gdybyś został zapytany o zdanie na temat tej technologii? 

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>