Share This Post

Nieuws

Nieużywane ciężarówki ryzykują wysokimi rachunkami za naprawy

Nieużywane ciężarówki ryzykują wysokimi rachunkami za naprawy

W związku z tym, że pojazdy ciężarowe przez brak pracy są zmuszone do pozostawiania na parkingach, co spowodowane jest z kolei ograniczeniami wprowadzonymi w celu opanowania pandemii koronaawirusa, przedsiębiorstwa przewozowe uprzedziły o możliwości ponoszenia wysokich rachunków za naprawę w momencie przywrócenia tych pojazdów do użytku.

Producent opon Michelin uważa, że należy przygotować pojazdy do dłuższego postoju, a w szczególności opony, które nie są „zaprojektowane tak, aby utrzymać ciężar zaparkowanej ciężarówki lub naczepy przez nieograniczony czas” – informuje The Truck Expert.

Rob Blurton, najstarszy specjalista ds. technicznych Michelin w Wielkiej Brytanii i Irlandii, mówi, że ważne jest, aby przewoźnicy postępowali zgodnie z wytycznymi, co pozwoli na szybki powrót pojazdów do normalnego funkcjonowania, bez konieczności niepotrzebnej wymiany opon.

Udzielił on kilku porad firmom, aby pomóc im chronić stan opon ich pojazdów oraz zadbać o gotowość ciężarówek do pracy w odpowiednim terminie.

Przed zaparkowaniem pojazdu – potencjalnie na kilka miesięcy – Blurton zaleca sprawdzenie wszystkich opon pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak nacięcia, wybrzuszenia bądź nietypowe zużycie, a także sprawdzenie ciśnienia na zimnych oponach we wszystkich pozycjach.

Każda opona, która okaże się niedopompowana o maksymalnie 1 bara (14 psi), wymaga sprawdzenia pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń. Przy braku jakichkolwiek uszkodzeń oponę należy napompować do zalecanego poziomu. Jeśli opona jest niedopompowana o więcej niż 1 bara (14 psi), należy ją zdemontować i sprawdzić, czy nie ma żadnych oznak uszkodzeń wewnętrznych, takich jak pęcherzyki czy marszczenie się opony.

W przypadku montażu w układzie bliźniaczym również powinien on zostać zdemontowany i sprawdzony. Ponadto należy upewnić się, że każdy zawór jest wyposażony w odpowiednią zaślepkę.

W przypadku, kiedy pojazd jest nieużywany przez cztery miesiące, należy przejechać nim po placu, o ile jest to możliwe. Jeżeli pojazd z jakichkolwiek przyczyn nie może zostać ruszony, opony powinny być obracane o ćwierć obrotu. Jednak przed ruszeniem pojazdu ciężarowego lub naczepy należy skontrolować wzrokowo, czy nie ma oznak niedopompowania. Jeśli opona nie wygląda dobrze, należy postępować zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami.

Przed ponownym uruchomieniem pojazdu należy sprawdzić ciśnienie w oponach na zimno i wyregulować poziom ciśnienia zgodnie z zaleceniami producenta opon.

Blurton przyznaje, że to dość nietypowe widzieć tyle pojazdów zaparkowanych na dłuższy czas. Podążając za jego wskazówkami, pojazdy będą mogły być szybciej oddawane do użytku – bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów napraw.

Jeśli Twoja firma została zmuszona do zawieszenia działalności, czy wykonała wymienione powyżej kontrole? Przekaż te wskazówki dalej!

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>