Share This Post

Redakcyjny / UE

Europejskie stowarzyszenia podkreślają rolę transportu w czasie światowego kryzysu

Europejskie stowarzyszenia podkreślają rolę transportu w czasie światowego kryzysu

Stowarzyszenia branży transportowej w całej Europie zebrały się, aby wspólnie podjąć szereg zobowiązań wspierających transport, który odgrywa istotną rolę w walce z pandemią koronaawirusa.

Stowarzyszenia te zwróciły uwagę na fakt, że dzięki branży transportowej podstawowe towary o kluczowym znaczeniu (w tym leki, wyroby medyczne i żywność), które są wykorzystywane do zwalczania kryzysu, trafiają z magazynów do szpitali i sklepów.

Stowarzyszenia reprezentują nie tylko osoby pracujące w branży transportu ciężarowego, ale we wszystkich sektorach transportu – morskim, kolejowym, lotniczym, śródlądowym, portowym i kolarskim – jak również wspierają przemysł i przedsiębiorstwa.

Każdy z nich kładzie nacisk na kluczowe kwestie, które podkreślają wartość transportu dla europejskich decydentów. Obejmują one:

  •       Podkreślenia kluczowej roli, jaką w tym krytycznym okresie odgrywa transport i logistyka w zakresie dostaw podstawowych towarów, oraz zaznaczenia również, że infrastruktura transportowa jest z tego względu infrastrukturą krytyczną.
  •       Okazanie szacunku i wsparcia wszystkim pracownikom zaangażowanym w proces dostaw, którzy przyczyniają się do zapewnienia ciągłości usług transportowych, przepływu towarów i podstawowych dóbr, a także powrotów do kraju obywateli przebywających na emigracji, odgrywając tym samym ważną rolę we wspieraniu obywateli Europy w przezwyciężaniu tego kryzysu.
  •       Wzywanie państw członkowskich UE do zapewnienia sprawnych przejść granicznych dla transportu towarowego, zarówno wewnątrz Unii, jak i z krajami spoza niej, przy jednoczesnym wsparciu tworzenia ekologicznych pasów ruchu towarowego we współpracy z zainteresowanymi przewoźnikami.
  •       Wsparcie środków i działań podejmowanych na skalę UE oraz rządów krajowych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się Covid-19 wraz z wezwaniem państw członkowskich do koordynacji ich działań w związku z Covid-19 jaki i do przestrzegania wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zarządzania granicami.
  •       Ponownie podkreślenie znaczenia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników transportu, zwłaszcza za pomocą środków higieny, jak również dostępu do czystych i zdezynfekowanych urządzeń sanitarnych, żywności oraz napojów.
  •       Podkreślenie roli siły fizycznej w branży transportowej i logistycznej oraz wezwanie Komisji Europejskiej i państw członkowskich do ułatwienia jej mobilności, w tym repatriacji pracowników sektora transportu.
  •       Zachęcanie decydentów do wspierania mocno dotkniętego sektora transportu w jego odbudowie, do zapewnienia przyszłych połączeń zarówno pasażerskich, jak i towarowych, oraz do ożywienia arterii rynku wewnętrznego, gdy tylko kryzys się zakończy.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>