Share This Post

Aktualności

Niedobór kierowców ciężarówek w UE: to rosnący problem

Niedobór kierowców ciężarówek w UE: to rosnący problem

“Niedobór kierowców w Europie jest prawdziwym – i narastającym – zagrożeniem.”

Taką opinię wyraził Boris Blanche, dyrektor zarządzający Międzynarodowego Związku Transportu Drogowego (IRU), który podkreślił również, że kwestia wpływa na wzrost gospodarczy i zdolność sektora logistyki do zaspokajania potrzeb spedytorów i ma wpływ na wzrost gospodarczy.

Według badań IRU, w okresie od października 20178 do stycznia 2019 r. w całym sektorze transportu towarowego wystąpił niedobór kierowców wynoszący 21%. Odpowiada to około jednemu na pięć nieobsadzonych obecnie stanowisk kierowcy.

Przemawiając przy okazji wprowadzenia nowego manifestu IRU dla transportu drogowego, Blanche wyjaśnił: „Jeśli nie rozwiążemy problemu teraz, staniemy w obliczu niedoborów towarów i istotnych problemów związanych z przemieszczaniem się ludzi po Europie.”

Według IRU, niedobór w Wielkiej Brytanii rośnie w tempie 50 kierowców dziennie. Natomiast w Niemczech średni wiek kierowców ciężarówek przekracza 47 lat, co oznacza, że do 2027 r. około 40% kierowców ciężarówek przejdzie na emeryturę..

Blanche podkreśla, że jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest poprawa warunków pracy kierowców i zwiększenie liczby bezpiecznych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych w całej Europie (obecnie zaledwie 300 000). Należy również podjąć działania na rzecz zmiany sposobu postrzegania transportu ciężarowego w Europie przez opinię publiczną, co ma być sposobem na przyciągnięcie młodszej, bardziej wykwalifikowanej technicznie grupy kierowców.

Sektor musi również przyciągnąć więcej kobiet.

Obecnie zaledwie 2% kierowców ciężarówek w Europie to kobiety. Jak wskazuje Blanche, kobiety są zniechęcane do pracy w branży z powodu słabego bezpieczeństwa, niskiej jakości postojów dla ciężarówek oraz braku możliwości zapewnienia zdrowej żywności na trasach przejazdu.

Mówiąc o przyciąganiu młodszych rekrutów, Blanche powiedział: “Dla wielu młodych ludzi, przemysł może być frustrujący, jeśli chodzi o wejście na rynek w ogóle.

“W wielu krajach europejskich młodzi ludzie są kierowani do wyboru preferowanej ścieżki kariery w wieku 16 lat. Jest to pięć lat przed osiągnięciem wieku pozwalającego na rozpoczęcie ubiegania się o prawo jazdy na duży pojazd.

“W związku z tym większość młodych ludzi rozpoczęła już alternatywną karierę zawodową, zanim osiągną wiek ustawowy, aby zakwalifikować się jako kierowcy pracujący w celach zarobkowych.”

Zmiana polityki i szkolenia kierowców od 16 roku życia (przy czym kierowcy rozpoczynaliby działalność w wieku 18 lat) mogłaby pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Dla niektórych odpowiedź leży w technologii. Zastosowanie technologii, takich jak samojezdne samochody ciężarowe, może pomóc w sprostaniu niektórym wyzwaniom stojącym przed europejską społecznością transportu drogowego.

Według badań IRU, 71% europejskich firm transportowych uważa, że autonomiczne ciężarówki staną się rzeczywistością w ciągu następnej dekady. Jednak infrastruktura, która umożliwiłaby takie działanie, jest wciąż daleka od celu.

Blanche uważa, że |zamiast zastępować kierowcę, bardziej prawdopodobne jest, że skutkiem automatyzacji będzie umożliwienie obecnym kierowcom podnoszenia kwalifikacji.”

Istotne jest, by branża zajęła się tymi problemami u źródła, zajmując się postrzeganiem zawodu przez opinię publiczną, poprawą warunków pracy, zwalczaniem starzenia się siły roboczej oraz brakiem młodych kierowców i kobiet.

https://finance.yahoo.com/news/iru-exclusive-driver-shortages-real-141656549.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGL01sUMkCH4cS7vpqlPDFnCbnkMEb24tDAcAQNG5RJG1hEVhJyW9n-s7Cd_Ebbc_-2EzSfOcNQe5eewzZt0BHh76Cigy4P6YywEymZKhXfJrdtZ8Uf483RnfYyYz7aObsUmVNthAjeqFcJ7eIZHujMsSqcSwEVH3laaYkGqURpV

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>