Share This Post

Technologia

Czy ciche, nocne dostawy są krokiem naprzód?

Czy ciche, nocne dostawy są krokiem naprzód?

Ciężarówkom zabrania się przejeżdżać nocą po centrum Sztokholmu – są zbyt głośne. Oznacza to, że ciężkie pojazdy zwiększają poranne korki, aby dowieźć dostawy tam, gdzie muszą.

Sztokholm szuka jednak możliwości wypróbowania programu pilotażowego dostawy nocnej. Miasto Sztokholm, łącząc siły ze Scania, używa cichych pojazdów z napędem elektrycznym do dostaw w środku nocy.

W próbie wykorzystano ciężarówkę hybrydową Scania z napędem elektrycznym i bezkopalnym biodieslem HVO. Wyposażona w technologię geofencing, połączona ciężarówka dostosowuje swoją prędkość i jazdę do otoczenia.

Ciężarówka hybrydowa może jechać bezgłośnie nawet do 10 km, dostarczając towary McDonaldowi po praktycznie pustych ulicach i jest postrzegana jako krok w kierunku bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw.

Ruchy ciężarówki są zamieniane na energię elektryczną za każdym razem, gdy używane są hamulce, a dzięki stacjom ładującym w pobliżu jednej z restauracji typu fast food, ciężarówki mogą być ładowane podczas załadunku i rozładunku.

Na dłuższych trasach ciężarówka może uruchomić silnik spalinowy na HVO, co oznacza 90% redukcję emisji. Automatycznie przełącza się w tryb cichy, gdy dociera do obszarów zabudowanych.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>