Share This Post

Aktualności / UE

Cele emisji CO2 dla ciężarówek są obecnie nieosiągalne

Cele emisji CO2 dla ciężarówek są obecnie nieosiągalne

UE zaproponowała ambitne cele w zakresie emisji CO2, ale bez infrastruktury doładowywania i tankowania pojazdów elektrycznych i alternatywnie napędzanych ciężarówek cele te mogą nie zostać osiągnięte. Zgodnie z danymi Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), cele te zostaną osiągnięte tylko w przypadku szybkiego i masowego wykorzystania samochodów ciężarowych o zerowej i niskiej emisji. Wskazują również, że obecnie nie ma jasnego planu wdrożenia wymaganej infrastruktury.

ACEA szacuje, że co najmniej 6000 punktów ładowania o dużej mocy dla samochodów ciężarowych jest potrzebnych wzdłuż autostrad UE do 2025-2030 roku. Ta liczba jest dodatkiem do 20 000 „regularnych” punktów ładowania wymaganych dla samochodów ciężarowych. Sekretarz generalny ACEA Erik Jonnaert stwierdził: „Szokujący jest fakt, że obecnie nie ma jednego publicznego punktu ładowania dla ciężarówek długodystansowych.” Chociaż widzimy punkty ładowania o dużej mocy dla samochodów elektrycznych wzdłuż naszych autostrad, nie są one odpowiednie dla samochodów ciężarowych.

Podobnie jest z istniejącą infrastrukturą dla samochodów ciężarowych napędzanych wodorem, CNG i LNG. Musimy wyraźnie ustalać cele w zakresie emisji CO2, ale więcej zastanowienia trzeba poświęcić praktycznym aspektom ich spełnienia.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>