Share This Post

UE

Nowe zasady bezpieczeństwa dotyczące dróg i pojazdów

Nowe zasady bezpieczeństwa dotyczące dróg i pojazdów

Proponowane przepisy dotyczące infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa pojazdów mogą pomóc uratować tysiące ludzkich żyć na europejskich drogach, twierdzi Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu.

Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych zmniejszyła się w UE o ponad połowę w ciągu ostatnich 15 lat, ale w 2017 r. nadal odnotowano 25 000 zgonów i 135 000 poważnych obrażeń. Nowe propozycje Komisji Europejskiej mają na celu dalsze zmniejszanie tych danych.

Trzeci Pakiet Mobilności został stworzony, aby pomóc państwom członkowskim w identyfikacji niebezpiecznych odcinków dróg i lepszym ukierunkowaniu inwestycji. Obecne przepisy dotyczące audytów bezpieczeństwa drogowego dotyczą wyłącznie dróg transeuropejskiej sieci transportowej. Aktualizacja rozszerzy zasady na wszystkie autostrady, drogi podstawowe i drogi pozamiejskie, które otrzymują finansowanie z UE.

Komisja Europejska zaproponowała również, aby opracować normy wydajności dla znaków i oznakowań drogowych – szczególnie ważne, jeśli autonomiczne pojazdy mają wjechać na drogi. Komisja głosowała również za wprowadzeniem nowych zabezpieczeń dla samochodów ciężarowych, w tym wykrywania narażonych użytkowników dróg (np. pieszych i rowerzystów).

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>