Share This Post

Napędowy & Logistyka

Czy branża ułatwia życie kierowcom ciężarówek?

Czy branża ułatwia życie kierowcom ciężarówek?

Nowe zasady dotyczące zatrudnienia kierowców ciężarówek, które mają uczynić ten zawód bardziej atrakcyjnym zostały uzgodnione przez Radę Europy.

Po zatwierdzeniu propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej reformy sektora transportu drogowego, pojawi się szereg zmian wpływających na zawód. Należą do nich nowe postanowienia dotyczące warunków pracy; kierowcy z krajów o niższych płacach zarobią tyle samo, co kierowcy w krajach o wyższym wynagrodzeniu, jeśli będą w nich przebywać przez określony czas; oraz lepsze egzekwowanie przepisów dotyczących prowadzenia pojazdów.

Mówiąc o orzeczeniu, Norbert Hofer, austriacki minister transportu, innowacji i technologii, oświadczył, że porozumienie dotyczy „zapewnienia bardziej sprawiedliwych zasad dla kierowców i firm transportowych oraz większej skuteczności krajowych organów kontrolnych.”

Mówiąc dalej dodał: „Zawodowi kierowcy skorzystają z lepszych warunków pracy, a firmy działające w różnych państwach członkowskich zyskają większą pewność prawną i mniejszą ilość biurokracji.”

Rada Europy zgodziła się, że do końca 2024 r. wszystkie ciężarówki przewożące towary w obrębie wewnętrznych granic Europy będą musiały być wyposażone w inteligentne tachografy. Rejestrowanie, gdy ciężarówki przekraczają granice pomoże zlokalizować załadunek i rozładunek.

Kierowcy nie będą już mogli spać w kabinach, ale zamiast tego będą korzystać z hoteli, a firmy muszą ustalać harmonogramy pracy tak, aby kierowcy mogli wracać do domu co najmniej raz w miesiącu.

Jest to wyraźnie krok w dobrym kierunku, ale czy wystarczająco daleki? Co jeszcze pomogłoby ułatwić życie kierowcom ciężarówek?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>