Share This Post

Uncategorized

Nieporozumienie odnośnie regulacji dotyczących emsji CO2

Nieporozumienie odnośnie regulacji dotyczących emsji CO2

Cztery miesiące temu Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący rozpoczęcia regulacji emisji CO2 z samochodów ciężarowych. Wniosek przewiduje redukcję emisji CO2 z samochodów ciężarowych o 15% do 2025 r. oraz spadek o 30% do 2030 r.

Od tego czasu unijni ustawodawcy byli w konflikcie z przemysłem samochodów ciężarowych, rządami państw członkowskich, grupami środowiskowymi i innymi członkami społeczności.

Dla niektórych proponowane cięcia nie idą wystarczająco daleko i nie spełniają unijnych celów w zakresie lepszej zmiany klimatu.

Jednak z punktu widzenia branży ocena Komisji Europejskiej jest zasadniczo wadliwa, a obniżki są nierealistyczne. Na przykład Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) sugeruje zmniejszenie emisji o 7% do 2025 r.

W najlepszym interesie branży leży, aby ta propozycja w sposób płynny wchodziła w życie. W końcu, im bardziej wydajny jest ten proces, tym więcej zaufania będzie mieć branża odnośnie do przyszłych planów rozwoju i możliwości inwestycyjnych.

Podejrzewam jednak, że może minąć trochę czasu, zanim wszystkie strony się z tym zgodzą. Przynajmniej wydaje się, że wszyscy zgadzają się co do jednego – emisja CO2 muszą zostać zredukowane.

Oczywiście, Komisja Europejska nie będzie w stanie zadowolić wszystkich, ale czy Twoim zdaniem proponowane cele są realistyczne?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>